Rehabilitačné centrum iFyzio – neštátne zdravotnícke zariadenie

Košík

Ultrazvuk

je pôsobenie mechanickej energie pozdĺžneho vlnenia s vysokou frekvenciou. Pre terapeutické účely využívame frekvenciu 1-3 MHz (Hlavica 4 cm2), ktorá účinné preniká do povrchových aj hlbokých tkanív (pôsobí ako mikromasáž tkaniva) a následne spôsobuje hlboké prehriatie.

Účinok: myorelaxačný a analgetický, zlepšenie trofiky tkanív, zlepšenie schopnosti regenerácie poškodeného tkaniva

Indikácie:

 degeneratívne ochorenia
 artrózy, reuma
 opuchy kĺbov, poúrazové stavy
 tenisový, golfový lakeť
 pätová ostroha
 zápaly šliach, svalové poranenia