Rehabilitačné centrum iFyzio – neštátne zdravotnícke zariadenie

Košík


Ergonomické a pracovné poradenstvo pre firmy

Poskytujeme poradenstvo v oblastiach:

 nastavenia pracovného prostredia
 inštruktáž správneho sedu
 školenia relaxačných techník v kancelárii
 vhodný program cvikov v kancelárii