Rehabilitačné centrum iFyzio – neštátne zdravotnícke zariadenie

Košík

SM systém - cvičebná metóda vhodná pri vertebrogénnych problémoch, chybnom držaní tela, skoliózach, herniách disku, stuhnutej šiji a problémoch v oblasti lopatiek.


Ako to funguje?

SM Systém pracuje s anatomicky definovanými špirálovými svalovými reťazcami. Svalový reťazec je súbor svalov, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu. Funkciu týchto svalových reťazcov definuje špirálová stabilizácia - jedná sa o svaly, ktorých súhra počas pohybu zaisťuje stabilitu tela a tým správne vykonanie pohybu.

Hlavný efekt metódy

Hlavný efekt metódy je vyvolanie trakčnej (naťahovacej) sily v oblasti medzistavcových platničiek. Vďaka tomu sa tlak vyvíjaný na platničku zníži a platnička môže lepšie vykonávať svoju funkciu. Efekt dosahujeme aktiváciou špirálových svalových reťazcov, ktoré zužujú obvod pása a ťahajú telo smerom nahor. Týmto spôsobom je chrbtica pri pohybe aktívne stabilizovaná.